Haku

Kirjaston ja koulun yhteistyö

Kirjasto on kulttuurikasvatusta

Leppävirran kirjaston ja peruskoulun yhteistyö pohjautuu Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoimaan Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmaan, joka on nimeltään Kulttuuriketju.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on osa seudullista opetussuunnitelmaa, joten kirjasto tarjoaa Kulttuuriketjun perustason mukaista sisältöä systemaattisesti ja tasapuolisesti kaikille kunnan kouluille.

Kirjasto on koulun tuki ja yhteistyökumppani monipuolisen lukutaidon ja lukemisharrastuksen edistäjänä. Hyödyllisen sisällön lisäksi opetustuokiot vahvistavat myös mielikuvaa kirjastosta mukavana paikkana. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja toiveita ja kehitämme sisältöjä yhdessä opettajien kanssa.

Olemme yhteydessä opettajiin sähköpostitse vähintään syys- ja kevätlukukausien alussa. Opettajat varaavat ajan puhelimitse tai sähköpostilla. Opettaja on vastuussa oppilaista, ja siksi mukana kirjaston järjestämissä opetustuokioissa.

Kirjaston yhteyshenkilöt ovat:

  • Eskarilaisten ja 1. luokkien kirjastonkäytön opetukset: Anna Kaisa Piispanen, annakaisa.piispanen@leppavirta.fi / 044 7975572.
  • 2. luokan kirjavinkkaukset, 6. luokan tiedonhaun opetukset ja muu kouluyhteistyö: Hanni-Mari Ojala, hanni-mari.ojala@leppavirta.fi / 044 7975572.

Kirjastonkäytön opetus eskareille ja 1.-luokkalaisille

Kirjastonkäytön opetusta annetaan kaikille kunnan esikouluryhmille sekä 1. luokille. Yhdysluokille 1-2 tarjoamme joka toinen vuosi kirjastonkäytön opetusta ja joka toinen vuosi kirjavinkkausta.

Oppilas pukeutuu kirjaksi kirjastonkäytön opetustuokiossa.

Eskarilaiset tutustuvat kirjastoon hauskan nalleseikkailun avulla. Jokainen esikoululainen saa oman kirjastokortin, jos hänellä ei sitä vielä ole. Kortin saaminen edellyttää, että huoltaja täyttää ilmoittautumislomakkeen.

Ekaluokkalaisten opetustuokio sisältää leikinomaista tutustumista kirjaston käyttöön, aineistoon ja tiloihin Lukutoukka Lutukan seurassa. Jokainen saa roolileikissä eläytyä kirjojen maailmaan ja opetella lainaamaan lainausautomaatilla.

Toivomme, että ryhmät voivat tulla pääkirjastolle kirjastonkäytön opetukseen, koska siten se on antoisampaa, opettavaisempaa ja hauskempaa. Opetustuokio kestää ryhmän koosta riippuen 45-60 minuuttia. Lisäksi kannattaa varata aikaa omatoimiseen lainaamiseen.

Lutukan teko-ohje (pdf)

Kirjavinkkaus 2.-luokkalaisille

Kirjavinkkausta pidetään kaikille 2. luokille. Yhdysluokille 1-2 tarjoamme joka toinen vuosi kirjavinkkausta ja joka toinen vuosi kirjastonkäytön opetusta.

Lukutoukka ja kirjoja odottamassa kirjavinkkausta.

Kirjavinkkaus on lukemaan houkuttelemista. Kirjaston työntekijä tulee koululuokkaan yhdessä Lukutoukka Lutukan kanssa, ja vinkkaa monipuolisesti kiinnostavia kirjoja. Kirjat lainataan luokan kortille, ja jätetään luettaviksi luokkiin. Vinkkaus kestää yhden oppitunnin verran.

Tiedonhaun opetus 6.-luokkalaisille

Tiedonhaun opetus on vuosittain kaikille 6. luokille ja yhdysluokille 5-6 joka toinen vuosi.

Oppilas etsii kirjaa tiedonhakukortin kanssa.

Opetustuokio sisältää opastuksen siitä, miten haluamansa tietokirjan voi löytää omatoimisesti kirjastosta ja miten verkkokirjastoa käytetään. Pääkirjastolla oppituntiin sisältyy myös pieni käytännön harjoitus. Verkkokirjaston käytön harjoitteleminen jää opettajan vastuulle.

Tiedonhaun opetuksesta hyötyy eniten, jos opettaja nivoo sen osaksi ilmiöprojektia tai muuta opetusta. Oppitunti kestää 45 min. Lisäksi kannattaa varata aikaa omatoimiseen lainaamiseen. Toivomme, että ryhmät tulevat kyläkouluiltakin tiedonhaun opetukseen pääkirjastolle, jolloin kirjastorakennus ja kirjastoautoa laajempi aineistokokoelma tulevat tutummiksi ennen yläkouluun siirtymistä.

Kannustusta yläkoulun aloittaville

Annamme ilmaiseksi uuden kirjastokortin kadonneen tilalle kaikille 7. luokkien oppilaille. Tämä takaa tasapuolisen mahdollisuuden kirjaston kokoelman käyttöön koulutehtävissä ja kannustaa lainaamaan vapaa-aikanakin. Kortit tehdään samassa yhteydessä, kun luokat tulevat kirjastolle lukuvuoden alkupuolella kirjastoinfoon.

Muu kouluyhteistyö

  • Opettaja voi saada luokkakohtaisen kirjastokortin, jolla voi lainata yhteiseen käyttöön tai pulpettikirjoiksi tarkoitettua aineistoa. Kotiin vietävän aineiston oppilaat lainaavat omilla korteillaan. Luokkakohtaisen kirjastokortin aineistosta ei peritä sakkomaksuja.
  • Kirjastossa on lainattavissa kaunokirjallisuutta eri-ikäisille koulusarjoina, jolloin yhtä kirjaa on 10-22 kpl. Lisätietoja koulusarjoista (pdf).
  • Opettajat voivat pyytää kirjastoa kokoamaan valmiiksi eri teemoihin liittyviä aineistopaketteja.
  • Koululuokat voivat järjestää kirjaston tiloissa oppitunteja, näyttelyitä tai tapahtumia.
  • Kirjastoauto Tilda palvelee kyläkouluja viikoittain. Toivomme, että luokat tulevat lainaamaan kirjastoautosta yhdessä aikuisen kanssa. Kuljetamme pyynnöstä aineistoa pääkirjastolta kouluille.