Suosittelemme maskin käyttöä kirjaston tiloissa.

Haku

Käyttösäännöt

Kirjaston asiakastilojen käyttö ja aukioloajat

Leppävirran kirjaston toimipisteet ovat kaikille avoimia. Kokoelmia, palveluita ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Pääkirjaston aukioloajat ja kirjastoautojen aikataulut tiedotetaan kirjaston toimipisteissä ja verkkokirjastossa. Kirjastossa on käytössä suojattu langaton tietoverkko. Kirjasto ei vastaa kirjastossa käytetyn välineistön aiheuttamista ongelmista eikä mahdollisista vahingoista asiakkaille. Kirjasto ei vastaa myöskään niistä vahingoista, joita tallenteet mahdollisesti aiheuttavat asiakkaan laitteille. Erilliset ohjeet ja säännöt kirjastossa käytettävissä olevista laitteista ja niiden käyttöoikeuksista löytyvät kirjaston verkkosivuilta. Kirjastossa on tila tilaisuuksien järjestämistä varten. Kirjaston tilojen käyttösääntö on hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 15.06.2021.

Kirjastoaineiston käyttö, lainaaminen ja varaaminen

Asiakas saa kirjastokortin täytettyään sitoutumislomakkeen, johon merkityt tiedot tallennetaan kirjaston asiakasrekisteriin. Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen. Alle 18-vuotiaalta tai muulta vajaavaltaiselta henkilöltä ja yhteisölainaajalta (koulu, päiväkoti, laitos tai muu yhteisö) vaaditaan vastuuhenkilön (huoltaja, edunvalvoja tai muu lain määräämä edustaja) sitoumus.

Asiakkuutta varten asiakkaan tai vastuuhenkilön on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella sekä ilmoitettava henkilötunnuksensa ja osoitteensa. Henkilötietolain mukaan kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus.

Yleisellä kirjastolla on oikeus kerätä asiakkuutta varten tarvittavat henkilötiedot ja nämä muodostavat asiakasrekisterin. Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävissä kirjastossa sekä verkkokirjastossa.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa kirjastokortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortin katoamisesta sekä nimen ja yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakas on vastuussa kadonneella kortilla lainatusta aineistosta niin pitkään, kunnes katoamisilmoitus kirjastoon on tehty.

Pin-koodin ja kirjastokortin avulla asiakas voi käyttää mm. verkkokirjastoa ja asiakastietokoneita. Asiakas saa pin-koodin esittämällä kirjastokortin ja todistamalla henkilöllisyytensä. Pin-koodia ei anneta puhelimitse eikä sähköpostitse.

Kirjastossa on käytettävissä ja lainattavissa fyysistä aineistoa ja e-aineistoa. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston sisällöstä eikä tietojen oikeellisuudesta eikä sen aiheuttamista vahingoista asiakkaille. Asiakkaalla voi olla samanaikaisesti lainassa korkeintaan 100 teosta. Laina-aika on 1-28 vuorokautta aineistosta riippuen.

Kirjastoautossa ja kotipalvelussa voidaan noudattaa toiminnan mukaisia laina-aikoja. Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä. Elokuvia ja pelejä ei lainata asiakkaille, jotka eivät täytä lakisääteisiä aineistokohtaisia ikärajoja. Lainan voi uusia 5 kertaa, ellei siitä ole varauksia. Aineiston uusimisessa voi olla rajoituksia (esimerkiksi pikalainoja ei voi uusia).

Aineistoa voi varata kirjastossa tai verkkokirjaston kautta. Noudettavasta varauksesta saa ilmoituksen sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä. Varaaminen on maksutonta. Aineiston varaamisessa voi olla rajoituksia. Varaus on noudettava pääkirjastossa 7 vuorokauden ja kirjastoautossa 14 vuorokauden kuluttua saapumisilmoituksen lähtemisestä. Noutamattomasta varauksesta peritään maksu. Ellei tarvittava aineisto löydy kirjaston kokoelmista, sen voi kaukolainata muualta Suomesta tai ulkomailta.

Palauttaminen ja palauttamisen määräajat

Asiakkaan on palautettava aineisto viimeistään lainan eräpäivänä. Palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla ja siitä saa halutessaan kuitin. Pääkirjastossa on käytössä palautusluukku. Lainat rekisteröidään palautetuiksi seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Lainojen palauttaminen palautusluukkuun on asiakkaan omalla vastuulla. Kirjastossa on lainattavissa fyysistä aineistoa ja e-aineistoa. Laina-aika on 1-28 vuorokautta aineistosta riippuen. Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä. Elokuvia ja pelejä ei lainata asiakkaille, jotka eivät täytä lakisääteisiä ikärajoja.

Eräpäivät ilmoitetaan eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa lainauksen yhteydessä paperisena tai sähköpostiinsa. Lainoista on mahdollista saada eräpäivämuistutus 1-5 vrk ennen eräpäivää sähköpostiin. Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten perillemenosta. Myöhästymismaksut alkavat kertyä heti eräpäivän jälkeen. Kirjastoautosta lainatusta aineistosta myöhästymismaksut peritään kahden viikon kuluttua eräpäivästä. Lasten- ja nuortenosaston aineistosta myöhästymismaksu ei peritä. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut internetin käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön vuoksi. Kirjasto lähettää asiakkaalle ensimmäisen huomautusilmoituksen 16. vrk:n, toisen 28. vrk:n ja laskun noin 6 viikon kuluttua eräpäivästä. Varatusta aineistosta lähetetään ensimmäinen huomautusilmoitus 2. vrk:n, toinen 8. vrk:n ja lasku noin kuuden viikon kuluttua eräpäivästä. Hoitamattomat maksut ja korvaukset siirretään perintään.

Kirjaston käyttäjän velvollisuudet

Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kirjaston aineistoja ja muuta omaisuutta huolellisesti siten, etteivät ne vaurioidu.

Maksuttomat ja maksulliset palvelut

Kirjaston käyttö on yleensä maksutonta. Kirjasto perii maksuja mm. myöhässä palautetusta aineistosta. Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava kirjaston asiakaspalveluun vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä aineiston arvoa vastaava korvaushinta. DVD- ja BD- levyjä ei tekijänoikeudellisista syistä pysty korvaamaan vastaavilla tallenteilla, vaan nämä korvataan korvaushinnalla, joka sisältää tekijänoikeusmaksun. Korvaushintoja ei palauteta, vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin.

Lainauskielto

Maksamattomat maksut ja korvaukset jäävät asiakkaalle velaksi. Asiakas menettää lainausoikeuden, kun velkasaldo on 15 € tai enemmän. Asiakas menettää lainausoikeuden myös, kun hänen tai hänen huollettavansa palauttamattomista lainoista lähetetään lasku. Asiakas saa lainausoikeuden takaisin palauttaessaan myöhässä olevan laskutetun aineiston ja maksaessaan lainauskiellon aiheuttaneet maksut.

Kirjaston käyttökielto

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja voi antaa asiakkaalle määräaikaisen, kirjastokohtaisen käyttökiellon (max. 30 vuorokautta), mikäli asiakas huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Ennen kiellon antamista on asiakasta kuultava. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.